הצהרת נגישות

© כל הזכויות שמורות 2018

גלעד מאי

טיוטא שניה של שטר הנאמנות בקשר עם הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב

להורדת הדוח לחץ כאן